Vennootschappen en M&A

Een vennootschap is een instrument om te ondernemen, maar vaak tevens een bron van conflicten tussen de stakeholders ervan.

Wij staan u adviserend bij in de precontractuele advisering, onderhandeling en de redactie van vennootschapsovereenkomsten (oprichting, aandeelhouders- overeenkomsten, overnames en overdrachten, familiecharters, kapitaalswijzigingen… ) van zowel profit- als non-profitvennootschapsconstructies.

Onze sterkte bestaat in het voeren van gerechtelijke procedures in vennootschapsgeschillen, mits grondige analyse en na eerst alle andere mogelijkheden te hebben onderzocht om conflicten te vermijden of te neutraliseren. Bij conflicten wordt er eerst buitengerechtelijk onderhandeld, dan bemiddeld en dan pas geprocedeerd.

ONDERNEMEN EN CONTRACTEN
VENNOOTSCHAPPEN EN M&A
ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
FAMILIALE ONDERNEMINGEN
VASTGOED
OVERHEID EN BESTUUR
ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
FAMILIE & FAMILIAAL VERMOGEN
PRIVACY EN INTELLECTUELE EIGENDOM
BEMIDDELING/MEDIATION
STRAFRECHT
backtotop