Privacy en intellectuele eigendom

Privacy en de verwerking van persoonsgegevens houden personen én bedrijven bezig. Op een pragmatische wijze leggen wij de regels en richtlijnen uit en zorgen we voor de nodige ondersteuning en adviesverlening. 

Daarnaast ontstaan er in een innoverende wereld elke dag immateriële rechten die soms ook conflicteren met de aanspraken van anderen. Niet elke jurist is daarin thuis. Wij bieden gespecialiseerde en adviserende expertise aan: precontractueel, onderhandelend, bemiddelend en procederend. Immateriële rechten zijn meestal bekend als auteursrechten, octrooirechten, merken of modellen en kennen een grote groei in de wereld van ICT.Een goed beheer van deze waardevolle immateriële portefeuille noodzaakt advies en begeleiding.

ONDERNEMEN EN CONTRACTEN
VENNOOTSCHAPPEN EN M&A
ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
FAMILIALE ONDERNEMINGEN
VASTGOED
OVERHEID EN BESTUUR
ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
FAMILIE & FAMILIAAL VERMOGEN
PRIVACY EN INTELLECTUELE EIGENDOM
BEMIDDELING/MEDIATION
STRAFRECHT
backtotop