Aansprakelijkheid en verzekeringen

Een ongeluk is gauw gebeurd. Maar de gevolgen ervan kunnen aanleiding geven tot juridisch complexe discussies, zowel over de aansprakelijkheid als over de schadevergoeding, mede doordat er geregeld verzekeringsvraagstukken mee gepaard  gaan.

Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de meest diverse domeinen van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (verkeer, privéongevallen, arbeidsongevallen, professionele aansprakelijkheid en medisch recht, bouwrecht, begroting van lichamelijke, materiële en immateriële schade… ), met inbegrip van het verzekeringsrecht.

Wij staan de cliënt hierin bij, zowel buiten (of vóór) een procedure, o.m. tijdens onderhandelingen of bij bemiddeling, als in een gerechtelijke procedure voor hoven en rechtbanken.

ONDERNEMEN EN CONTRACTEN
VENNOOTSCHAPPEN EN M&A
ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
FAMILIALE ONDERNEMINGEN
VASTGOED
OVERHEID EN BESTUUR
ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
FAMILIE & FAMILIAAL VERMOGEN
PRIVACY EN INTELLECTUELE EIGENDOM
BEMIDDELING/MEDIATION
STRAFRECHT
backtotop